top of page

Uppkopplad men Frånkopplad:
Återställ balansen i ditt barns digitala liv"

Ninja School.jpg

"Smartphone-Generationen: Från Skärmberoende till Fysisk Frihet

 

Genom vårt arbete med tusentals barn har vi sett ett tydligt mönster och ett växande problem som blir allt starkare för varje dag.  Barn idag är mentalt överstimulerade men fysiskt understimulerade. Det känns som om samhället står lite vilse i pannkakan och skolorna verkar klia sig i huvudet utan någon riktig plan. De lösningar som ofta dyker upp – som att ge barn amfetamin, strikta mobilförbud och sporadisk idrott – känns som plåster på stora sår. Det finns ju faktiskt roligare och smartare sätt att hjälpa våra ungar!

 

För att göra en skillnad behöver vi först och främst förstå vad som händer omkring oss. Här kommer en tankeväckare: vi lever i en otrolig tid! Tänk att den teknologi vi har idag skulle ha sett ut som ren magi för bara några hundra år sedan.

Våra smartphones kan vara både tidsfördriv och tidsbesparare. Just nu tycks de flesta toppapparna vara mer inriktade på att förströ oss snarare än att hjälpa oss spara tid. Det är som att vi står vid randen till en ny tid där tekniken inte bara förändrar hur vi jobbar, utan också hur vi lever. Med AI:s framsteg blir det som att öppna en ask fylld med både magi och mysterier.

 

Men, och det är ett stort men, vi måste vara försiktiga. Tekniken som skapades för att förenkla våra liv kan ibland snarare kapa våra sinnen. Den ständiga kampen om vår uppmärksamhet, med notifikationer och aldrig sinande flöden, kan faktiskt göra oss mer isolerade – från varandra, våra kroppar och nuet.

 

Vi måste komma ihåg att det är i ögonblicket av fullständig närvaro som vi hittar riktig glädje och samhörighet. I dagens uppkopplade värld är det lätt att glömma bort detta, och ironiskt nog blir vi alltmer frånkopplade. Teknologin ger oss övermänskliga krafter, men ibland till priset av vår grundläggande mänsklighet.

 

Det är särskilt den unga generationen, som vuxit upp med denna teknik från start, som drabbas. Samhället är snabba på att stämpla barn som sjuka, men kanske är det istället vår tids oförmåga att anpassa sig som är boven.

 

Så, vad kan vi göra med den här fantastiska, men ibland förvirrande tekniken? Vi tror inte på förbud, utan snarare på att lära oss att surfa på denna digitala våg. Vi behöver smarta strategier för att använda tekniken medvetet, och undvika att den använder oss.

 

DALL·E 2024-03-26 15.22.52 - A landscape-oriented, dynamic illustration showing a young gi

Här är 9 av de mest effektiva strategierna vi tror på! 


 

1. Ökad medvetenhet. Steg ett är att bli medveten om sitt eget beteende och att reflektera över hur vi använder denna tid. Vet du hur mycket skärmtid du har per dag? För närvarande spenderar barn i genomsnitt över 7 timmar och vuxna runt 6 timmar dagligen framför skärmarna. Detta går att enkelt kontrollera på de flesta telefoner under inställningar. Ett annat sätt är att öva på att vara medvetet närvarande när du använder din telefon. Försök att vara medveten om ditt syfte med att använda telefonen och stanna upp om du märker att du använder den av vana eller för att undvika känslor av ångest eller tristess.​

 

2. Använd telefonen som ett verktyg: Omstrukturera hur du ser på din telefon. Istället för ett ständigt underhållningscenter, se den som ett verktyg för specifika syften – att kommunicera, organisera, lära och lösa problem. Filma dig själv i slowmo och lär dig lättare nyare tricks på stundsmattan 

 

3. Notifikationshantering: Gå igenom dina appnotifikationer och stäng av de som inte är nödvändiga. Konstanta notifikationer kan skapa onödig stress och distrahera dig från viktiga uppgifter eller ögonblick i livet.

4. Ställ in Skärmtidsgränser: Många smartphones erbjuder nu funktioner för att övervaka och begränsa din skärmtid. Använd dessa verktyg för att sätta gränser för hur mycket tid du tillbringar på vissa appar eller din telefon i allmänhet.

5. Medvetna Pausmoment: Skapa rutiner där du medvetet tar pauser från din telefon. Det kan vara under måltider, före sänggåendet, eller första timmen efter att du vaknat. Detta hjälper till att minska beroendet av telefonen och främjar närvaro i nuet.

6. Digital Detox: Tillämpa perioder av digital detox, där du avstår från att använda din smartphone under en bestämd tid. Det kan vara under helger, semestrar, eller till och med en del av varje dag. Du kan också skapa 'No Phone'-zoner: Bestäm områden i ditt hem där smartphones är förbjudna, som sovrummet eller matbordet. Detta kan hjälpa till att främja bättre sömn och kvalitetstid med familj eller vänner. ​

7. Fysiska aktiviteter utan telefon: Engagera dig i aktiviteter där telefonen inte är närvarande, som att gå på en promenad, träna, eller delta i en hobby. Detta kan hjälpa dig att koppla bort och vara mer närvarande i aktiviteten du utför.

8. Användning före sänggåendet: Undvik att använda din smartphone precis före sänggåendet. Det blåa ljuset från skärmen kan störa din sömncykel och påverka din sömnkvalitet.

9 Gamification: Gör vardagen till ett spel

I en värld där skärmarna ofta håller oss bundna i passivitet, kan principerna bakom "gamification" – att tillämpa spelteknik och -mekanik i icke-spelsammanhang – erbjuda en kreativ lösning för att göra både vardagen och fysisk aktivitet mer engagerande och rolig. Genom att integrera spelens element, såsom poängsystem, belöningar, framstegsindikatorer och utmaningar, kan vi omvandla rutinmässiga eller utmanande uppgifter till spännande äventyr.

Andra frågor eller saker att fundera över tillsammans med ditt barn:

 

  • 1. Fråga barnet om hur och till vad de använder sin telefon. Använder de sin enhet främst för att skapa innehåll eller för att konsumera det?

  • 2. Berätta om ditt eget beroende av telefonen och be om barnets tips för att hantera detta. Uppmuntra till kreativitet – låt dem hjälpa sig själva genom att hjälpa andra.

  • .3 Genomför en skärmtidsutmaning tillsammans med ditt barn. Håll koll på er skärmtid och se hur mycket ni kan minska den.

ninjaschool.webp
bottom of page