top of page
Workwithconnection2.webp

Principer

Här följer principer och ledelement i pedagogiken vi jobbar med för att skapa en mer lekfull, välmående och rolig värld!

Kreativitet

Det finns inget rätt eller fel i rörelse bara olika vägar att nå dit man vill.

Kreativitet är en av de viktigaste förmågorna vi kan utveckla för ett välmående samhälle och individer.

Tacksamhet

Tacksamhet är en stor nyckel till välmående och likt en muskel kan vi träna upp tacksamhet så att vi kan njuta mer av vad tillvaron har att erbjuda.

Mod

Vi pushar oss och bygger självförtroende för att kunna utforska våra gränser och låter nyfikenheten samt rädslan styra oss mot nya utmaningar.

Medvetenhet

Vi förespråkar medvetenhet kring varför vi gör det vi gör och skapar intention.

Vi upplyser allmänheten om teknikanvändning samt dess påverkan på vårt välbefinnande.

Att bli varse om hur vi använder t.ex. telefoner skapar förutsättningarna till att vi kan använda teknik istället för att tekniken använder oss.

Samskapande

Vi tror att framtiden är samskapande och vill därför uppmuntra andra att hjälpa oss utveckla vårt oslagbara koncept.

 

För ett rikare aktivt liv!

Lek över prestation

Vi tar leken på största allvar och tävling på mindre allvar.

Vi ser att tävlan har sin plats men lek och utforskande bör alltid komma i första hand.

Jordning

För att motverka all den mentala överstimulans så arbetar vi på olika sätt för att kunna landa i nuet och i våra kroppar igen.

Detta gör vi genom rörelse, andning och massage. Vi använder oss av verktyg som bastu, kallbad och går på barfotaäventyr i naturen.

Självkännedom 

Genom lek och samtal skapar vi en tydligare självkännedom hos individen. Vad vill jag, vart är mina gränser, varför gör jag det jag gör?

Connection

Vi vill främja samarbete och öka samhörigheten vi känner till världen, naturen och människorna omkring oss.

bottom of page