top of page

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi vill skapa en mer lekfull, välmående och rolig värld. 

Upplägg

Upplägg1.webp

Föreläsning

Vi presenterar Alternativa Aktiviteter och hur vi ska ta oss an rörelse på ett mer hållbart sätt. Förslagsvis i aula eller som en teorilektion.

Blocket

Vi tar över idrottslektionerna för en eller flera lärare under tre tillfällen (anpassas efter behov) Läraren avlastas och får vidareutbildning för att kunna fortsätta att använda alternativ aktivitet.

Friluftsdag

Kontakta oss för att planera en dag med rörelseglädje utefter era behov och område.

Kanske till och med på en av våra arenor?

After School

Efter 1 års erfarenhet av konceptet har vi god kunskap om vilka resurser och praktiska behov barnen behöver vid dessa tillfällen och kan tillhandahålla en god bas för After School verksamhet.

bottom of page