top of page

Uddevalla Kommuns Folkhälsopris 2022

Nominering:

-Mattias Hoppe, Oskar Örn och Timmy Fors driver Alternativ Aktivitet med syfte att hjälpa människor att hitta rörelseglädje för ett rikare liv. De arbetar ur ett holistiskt perspektiv med framför allt barn genom att erbjuda skolor, föreningar och privatpersoner inspiration och utbildning genom workshops där de försöker fånga de som kanske inte hittar sin rörelseglädje inom traditionell idrott.

IMG_7433.jpg

Alternativ Aktivitet?
Mattias Hoppe har jobbat som professionell wakeboardåkare i 7 år. Han tillhörde den absoluta världseliten och vunnit ett flertal av de största tävlingarna i världen. Tillsammans med sina två bröder Jeremia och Benjamin så byggde dem upp en träningsarena på bakgården som ledde till deras gemensamma framgång. Proffskarriären lades på hyllan 2016 och kort därefter så gick den äldre brodern Benjamin bort i depression. Träningsarenan heter Breddaswakepark och är numera "Alternativ Aktivitets" plattform för att främja fysisk och psykiskt välmående. Mattias har nu valt att göra vad han kan för att så många som möjligt ska få möjligheten till att må bra i både kropp och sinne. Ett väl utvalt team som jobbar med holistisk hälsa är med på tåget till att främja ett rikare aktivt samhälle. Vi tror på ett gemensamt engagemang för att individer ska få de verktyg och hjälp dem behöver för att kunna ta ansvar för sin egen hälsa på ett hållbart sätt.         
 Vad gör Alternativ Aktivitet för något?

Kroppskontroll:

Mattias, Oskar och Timmy är professionella atleter som lär ut på ett konsekvent sätt hur man hanterar sin kropp i situationer som kan uppkomma i livet där kroppen behöver agera.  Hur stor skadan kommer bli av en olycka kan du påverka.  

Rörelseglädje:  "Vi tar leken på största allvar"

Genom lek, samarbete och Alternativa Aktiviteter tänder vi gnistan hos våra deltagare. Att röra på sig ska framför allt vara kul! Att avbryta vardagssysslorna med andra aktiviteter har visats ha god effekt för motivationen och kreativiteten. Att få nya perspektiv kring sig själv och utveckla nya förmågor gör att man lättare kan gå ur gamla mönster och lägga till givande saker i livet. Lekfullheten är viktigt att behålla även i vuxen ålder för att inte se rörelse som något laddat ämne fyllt med prestige. Låt dig själv uppskatta att vara nybörjare och inte ta rörelse eller dig själv på så stort allvar.    

Postural terapi, yoga, kroppskännedom: 

Vi ger dig förutsättningar och verktyg för att kunna träna på ett hållbart sätt & för en smärtfri kropp. Genom basal kroppskännedom, postural terapi (optimum-metoden), meditation och yoga så utvecklas förmågan att kunna lyssna på kroppens signaler och agera gynnsamt därefter.

Workshops hålls av Elin Sternsjö, Robin Hallsten och Erik Svenner   

Denna video är en pilot av en dokumentär som förhoppningsvis blir av.  Den handlar om Mattias och hans äldre bror Benjamin som gick bort i depression. Mattias vill numera använda parken i en mer meningsfull riktning och främja rörelseglädje och välbefinnande. Genom workshops, läger, mentorskap och utbildningar så kommer Breddaswakepark bli ett plattform för välbefinnande.   

IMG_5095_edited.jpg

Reaktionsförmåga
& reflexer

Samspelet mellan syn & hörsel till kroppens yttre delar kan göra stor skillnad i given situation.

Här utmanas reaktionen genom lek och direkt konsekvens!

IMG_5137_edited_edited.jpg

Balans, tålamod & fokus

Vi finner fokus i situationer där nuet kräver hela vår uppmärksamhet.

Tålamod genom att prova om och om igen tills kroppen lär sig.

Vi lär inte bara ut balans på lina utan även en kroppslig och mental balans.

IMG_5142.JPG

Rums- & kroppsuppfattning

Det finns mycket att förstå om sin kropp och ännu mer att förstå om sin kropp i olika situationer. Det är viktigt att lära sig hantera sin kropp upp och ner, på olika underlag & i pressade lägen.

IMG_5068_edited.jpg

Kreativitet, rörelseglädje & lek

Samhällets påtryckningar vill att vi ska prestera mer hela tiden. Allt för många går runt med en känsla av otillräcklighet. Stress och press hämmar din kreativitet och för att motverka det så använder vi oss av mentala verktyg som tacksamhet och gemenskap 

IMG_5143_edited.jpg

Kroppslig trygghet,
självförtroende & självkänsla

Genom att bygga upp sina kunskaper och erfarenheter så byggs även ett starkt självförtroende & trygghet.

En "jag kan" känsla!

_DSC1129_edited.jpg

Gemenskap, tillit
& accepterande kultur

Vi får inte glömma att vi är flockdjur. Vi behöver varandra för att utmanas och må bra!

Öva på att hjälpa, stötta och utmana varandra i en trygg miljö.

bottom of page