top of page
20210924_113037.jpg

Förening 

Problem som föreningar står inför är att många ungdomar idag slutar sin idrott i en tidig ålder. Det kan bero på många olika faktorer men det som är gemensamt i de allra flesta fallen är att motivationen avtar. När vi kommer till en förening tar vi upp rörelseglädjens betydelse och varför det är så viktigt att ha ett kroppsligt självförtroende och andningens betydelse för hur du presterar. 

Under 3 tillfällen kommer vi utveckla förmågan att kunna hantera stress, känna sig trygg i sin kropp och byta ut prestationsångest till rörelseglädje. Här kan vi göra skillnad, med våra konkreta övningar som är individanpassade så har vi något som passar alla oavsett nivå eller ålder  Upplägget är 3 tillfällen med vad vi anser vara relevant för dagens idrottare.
Tillfälle 1: kroppskontroll, fallteknik, reaktionsförmåga och lek. 
Tillfälle 2: balans, fokus och tålamod.
Tillfälle 3: kroppskännedom, meditation, andning och postural terapi. 

    

IMG_5245.JPG.jpg

Small TitleMånga idrottslärare upplever idag  att det är svårt med individanpassad undervisning när antalet ungdomar/ barn kan vara för höga i en del klasser. Det kan även vara svårt att vara en bra och rättvis lärare samtidigt som man ska bedöma och se till alla individers kroppsliga förmåga.  Det vi vill göra är att avlasta idrottslärare och ge dem inspiration till alternativa aktiviteter. Det är ett bra tillfälle för en lärare att föra anteckningar och filma sina elever för och fokusera på att se till deras kroppsliga förmågor. Med våra 3x tillfällen så kan en lärare få mycket konkret underlag för sin klass till att kunna bedöma. Vårt fokus ligger i att utveckla en rörelserikedom samt ge ungdomar mentala verktyg för att kunna stärka sitt självförtroende samt självkänsla.   
Vi kan erbjuda friluftsdagar, ersätta idrottslektionerna fön en eller flera lärare men framför allt så kan vi anpassa oss efter era behov


   

Skola

IMG_5095_edited.jpg

FÖRELÄSNING

Vi presenterar Alternativa Aktiviteter och hur vi ska ta oss an rörelse på ett mer hållbart sätt. Förslagsvis i aula eller som en teorilektion.

BLOCKET

Vi tar över idrottslektionerna för en eller flera lärare under tre tillfällen (anpassas efter behov) Läraren avlastas och får vidareutbildning för att kunna fortsätta att använda alternativ aktivitet.

Upplägg

IMG_5137_edited_edited.jpg

FRILUFTSDAG

Kontakta oss för att planera en dag med rörelseglädje utefter era behov och område.

IDROTTSLEKTION

Vi tar över idrottslektionerna för en lärare under en heldag. Läraren avlastas och kan anteckna under tiden.

IMG_5062.JPG

Kommun

Vi har utfört uppdrag för olika kommuners kultur och fritidsavdelning.  Vi på Alternativaktivitet står för exempelvis aktivitetsdagar där vi tar med oss vår utrustning där vi kan tillhandahålla workshops inom rörelseglädje.  Alternativa aktiviteter har visat har en god effekt för ungdomar motivation att lära sig mer om "sporter" där det inte finns i varken skolan eller inom föreningsidrotten. Så som studsmatta, slackline och VR är typer av aktiviteter som vi utvecklar och erbjuder.  

bottom of page